Zachęcamy stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze do zgłaszania przedsiębiorstw i firm, w których może być realizowane kształcenie praktyczne u pracodawcy dla młodzieży zasadniczych szkół zawodowych oraz techników. Miejsca realizacji kształcenia należy zgłaszać według poniższego formularza (województwami). W przeciągu 7 dni, po zweryfikowania prawidłowości podanych danych, informacja o firmie znajdzie się na Mapie „Wyklikaj szkołę zawodową” przy właściwym dla niej województwie w zakładce „Proponowane przez pracodawców miejsca kształcenia praktycznego”.

Nazwa firmy
Województwo
Powiat
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Nr domu
Telefon

Nazwa zawodu Liczba uczniów (praktyki, staże, młodociani pracownicy - bez rozróżnienia)
rok sz. 2015/2016
Typ Szkoły Nazwa firmy/profil Województwo (umiejscowienie firmy)
Wyślij